Sinte Barbara

De keuze voor Ste. Barbara als naam voor de bisschoppelijke commissie missie en diaconaat binnenland is verbonden met het in de schaduw blijven van het binnenlandse diaconale werk van onze Oud-Katholieke kerk in de afgelopen jaren. Ondanks alle pogingen hier verandering in te brengen o.a. door pastoor Grete Verhey.
Ook Ste. Barbara is een heilige die in de loop der jaren in de schaduw is komen te staan .

Wij willen met onze commissie hier een verandering in aanbrengen, Ste. Barbara weer een plaats geven.

Ste. Barbara, maagd en martelares, gedenkdag 4 december
Hoewel de beschrijving van haar leven onduidelijk is en elk historische aanwijzing ontbreekt, zijn er tal van legendarische verhalen ontstaan. Door de eeuwen heen is Barbara met bijzondere toewijding vermeld in de kerkelijke kalenders van oost en wet.

En bekend verhaal vertelt dat haar vader, die heiden was, haar in een toren heeft opgesloten, nadat zij een door hem gearrangeerd huwelijk had geweigerd. Zij zag kans om de werklui er toe te bewegen dat ze een derde venster aanbrachten, ter ere van de H. Drievuldigheid.
Haar vader bemerkte daardoor dat ze zich tot het christendom had bekeerd. Daarvoor werd ze an gruwelijke folteringen blootgesteld en tenslotte door haar vader eigenhandig onthoofd, die op dat moment getroffen werd door de bliksem.
Barbara hoorde o.a. tot de noodhelpers en is daarom verkozen als naam voor de commissie.

Techniek: Sync. Creatieve Producties