Home

Betreft:  beeindiging “Sinte Barbara” oud-katholiek diaconaat binnenland.L.S.,
De belangstelling en de medewerking vanuit de parochies voor ons landelijk binnenlands diaconaat Ste. Barbara, is helaas minimaal en het Collegiaal bestuur heeft, op advies van ons bestuur, besloten de werkzaamheden van deze commissie te beeindigen.
Niet dat dit het einde betekent van het binnenlands diaconaat van onze kerk want bijna alle parochies hebben te kennen gegeven het belang van binnenlands diaconaat zeker als één van hun belangrijke taken te zien echter er de voorkeur aan gegeven om, evenals de voedselbanken, dit plaatselijk, met hun eigen projekten, onder eigen toezicht, te willen organiseren.

Onder andere met uw giften hebben wij, naast deze plaatselijke initiatieven, individuele noodsituaties kunnen verzachten en deze taak wordt van ons  overgenomen door de ORKA in Utrecht.
Voorts hebben we het Zeemanspastoraat in Vlissingen (The Mission to Seafarers), het Luchthavenpastoraat op Schiphol (Old Catholic and Anglican Airport Ministry) en zeker niet te vergeten het Citypastoraat in Rotterdam, en tevens diverse andere diaconale taken, binnen en buiten onze kerk, ondersteund en dit zullen we ook met ons restsaldo doen.

Graag wijzen we u erop dat de Oud-katholieke missie buitenland  St. Paulus (website: stpaulus.okkn.nl ) (rek.nr.NL85INGB0000464575 te Capelle a/d IJssel) zeker blijft funktioneren.

Met vr. groet en veel dank aan de mensen die ons gesteund hebben,
namens het bestuur.

Em.past. H.P. Lippe, voorzitter

Techniek: Sync. Creatieve Producties